Novela zákona č. 145/2010 o spotřebitelských úvěrech

Po dlouhém volání spotřebitelů o pomoc se konečně podařilo schválit novelu zákona, která upravuje zákon č. 145/2010 Sb o spotřebitelských úvěrech z roku 2010. Tato novela by měla od ledna příštího roku zamezit nekalým praktikám některých nebankovních poskytovatelů půjček. Ti si v minulosti svým počínáním vůči klientům vysloužili obrovskou kritiku, která vyvrcholila nátlakem na politiky, aby konečně sjednali nápravu systému. Do budoucnosti by se tak mělo zamezit neoprávněnému obchodování se směnkami nebo vytváření nepřiměřených zástav.

Zákaz využívání směnek a šeků

První důležitou změnou, kterou novela upravuje, je zákaz používání směnek nebo šeků pro splacení či zajištění splacení spotřebitelského úvěru. V praxi to znamená, že odpadne možnost vyplňování bianco směnek. Žadatelům o nebankovní půjčky to přináší obrovský přínos z hlediska bezpečnosti úvěrů. Nebudou se totiž muset bát neoprávněného obchodování se směnkami. Zjednodušeně řečeno se jejich úvěr nedostane bez jejich vědomí pod správu někoho jiného.

Změny v zajištění úvěru

Druhou klíčovou úpravou současného zákona o spotřebitelských úvěrech z roku 2010 je zákaz zajištění spotřebitelského úvěru ve zjevném nepoměru k zajišťované věci. Odpadne tedy praxe poskytovatelů, kteří se přes poskytnutí úvěru několik tisíc korun, dostali k nemovitosti za miliony. V případě, že dojde k uzavření úvěrové smlouvy, která by toto porušovala, pak bude tato smlouva neplatná a poskytovateli úvěru bude hrozit pokuta do výše 20 milionů Kč.

Konec drahých telefonních linek

Vedle větší ochrany žadatele se také změní přístup k telefonickým půjčkám. Dojde k úplnému zákazu poskytování půjček, jež jsou dostupné na telefonních číslech začínajících na číslici devět. Telefonní čísla začínající na devítku se vyznačují předraženými sazbami, které výrazně převyšují běžné telefonní tarify. Text novely zákona výslovně uvádí, že při hlasové, textové nebo multimediální komunikaci nelze využívat telefonní čísla, pro která je uplatněna vyšší než běžná cena.

Informační povinnost ke klientům

Kromě restriktivních opatření byla do novely zákona zapracována také změna informačních povinností. Tím se značně zmenšuje prostor pro poskytovatele spotřebitelského úvěru k zatajování klíčových informací. Novela zákona jasně určuje klíč k výpočtu RPSN u nebankovních půjček. Zde mnoho nepoctivých poskytovatelů půjček doslova kouzlilo s datem čerpání úvěru, jenom aby následné RPSN bylo o něco menší.

Odstoupení od smlouvy

Poslední důležitou změnou, kterou se novela zákona o spotřebitelských úvěrech zabývá, je možnost odstoupení od úvěru bez udání důvodu a sankcí do 14 dnů od podepsání smlouvy. Od spotřebitelského úvěru bude možno odstoupit pouze písemně. Jsou-li k úvěru sjednány nějaké doplňkové služby, pak tyto služby zaniknou společně s úvěrem.